bokstaven g

En liten bokstav som kan skapa förvirring

Bokstaven g i gement utförande (gemener kallas i vardagstal ”små bokstäver” och versaler ”stora bokstäver) kan se ut på olika sätt. De allra flesta som skriver bokstaven g för hand gör det med ett underhäng och inte med en underhängsögla (eller glasögon-g). Öglan är däremot vanlig i typsnitt som vi läser på webben, tidskrifter och annan grafisk design.

Bokstaven g

Ett universitet i USA gjorde en undersökning på hur väl människor kände till att det finns två varianter av gement g och om de var förmögna att identifiera hur den ska se ut.

Språktidningen.se skrev så här:

Forskarna frågade 38 personer vilka bokstäver som hade två gemena varianter. Två av dem nämnde g. Bara en av dem kunde skriva glasögon-g.

I nästa steg fick deltagarna läsa en mening som innehöll fjorton glasögon-g. Därefter uppmanades de att skriva den variant av g de hade sett i texten. Sju personer valde fel och skrev g med en ögla. Av de resterande sju var det även här bara en person som lyckades skriva glasögon-g.

I sista etappen fick 25 personer uppdraget att identifiera glasögon-g. Bara sju personer valde rätt bland de fyra alternativen.

Originalundersökningen finns tillgänglig här (tillgång kräver betalning).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts